Lars Björck

Lunds universitet

Göran Gustafssonprisen - Medicin 1997

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.
Pressmeddelande