Lars Björck

Lunds universitet

Göran Gustafssonprisen - Medicin 1997

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Pressmeddelande