Kronos quartet

San Fransisco, USA

Rolf Schockprisen - Musikaliska konster 1999

Motivering
"för dess framgångsrika arbete med att främja skapandet av en ny repertoar för stråkvartett och att föra ut denna tillsammans med äldre verk till nya publikgrupper. Utan att ge avkall på sina fundamentala kvalitetskrav har Kronoskvartetten under sina dryga tjugofem år varit utpräglat och medvetet gränsöverskridande ifråga om både tid, rum, musiktraditioner och sociala miljöer"
Pressmeddelande