Koichi Tanaka

Shimadzu Corporation

Nobelpriset - Kemi 2002

Motivering
"för deras utveckling av mjuka desorptionsjonisationsmetoder för masspektrometrisk analys av biologiska makromolekyler"
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information