Koichi Tanaka

Shimadzu Corporation

Nobelpriset - Kemi 2002

Motivering

"för deras utveckling av mjuka desorptionsjonisationsmetoder för masspektrometrisk analys av biologiska makromolekyler"

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information