Katarina Le Blanc

Karolinska Institutet, Solna

Tobias Priset 2008

Motivering

”för hennes studier av immunologiska egenskaper hos mesenkymala stamceller och deras användning vid mesenkymal stamcellsterapi”

Pressmeddelande