Tobias Priset 2008

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Tobias Priset år 2008 till Katarina Le Blanc, Karolinska Institutet, Stockholm, ”för hennes studier av immunologiska egenskaper hos mesenkymala stamceller och deras användning vid mesenkymal stamcellsterapi”.

Stamcellsforskning kan lösa problem vid benmärgstransplantation
Priset om 10 drygt miljoner kronor är finansierat av Tobias Stiftelsen och delas ut den 17 december 2008 på Kungl. Vetenskapsakademien av H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Nedan följer en kortfattad presentation av pristagaren och hennes verksamhet.

Katarina Le Blancs forskning rör bindvävsstamceller, så kallade mesenkymala stamceller. Dessa celler bildas i benmärgen och kan mogna ut till ett antal olika vävnadstyper såsom benbrosk och fettvävnad. Hennes forskning har visat att mesenkymala stamceller, genom att bland annat utsöndra stora mängder tillväxtfaktorer, kan hämma immunologiska reaktioner och därmed dämpa inflammatoriska processer. Detta kan i sin tur ha positiv inverkan på läkning av skadad vävnad.

Katarina Le Blanc vill nu förstå hur dessa immunhämmande egenskaper styrs och utvecklas. I sitt kliniska arbete studerar hon patienter som har genomgått blodstamcellstransplantation och de svåra immunologiska reaktioner som ibland uppträder.

Hennes framtida forskning kan ge svar på om mesenkymala stamceller skulle kunna transplanteras tillsammans med blodstamceller, i syfte att minska risken för avstötning vid transplantation till patienter med leukemi. En annan viktig fråga att lösa är om mesenkymala stamcellers immunhämmande egenskaper kan hjälpa patienter med autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit, Crohns sjukdom och multipel skleros.

Katarina Le Blanc, född i Stockholm 1963, tog läkarexamen vid Karolinska Institutet (KI) 1997 och disputerade där 1999. Samma år fick hon även amerikansk läkarlegitimation och vistades som post doc vid Boston University Center. Tre år senare blev hon specialist i hematologi och erhöll 2005 en klinisk forskartjänst. Hon utnämndes i år till professor i klinisk stamcellsforskning vid KI, och har idag sin tillhörighet vid Institutionen för Laboratoriemedicin (LABMED), Avdelningen för klinisk immunologi, KI, Stockholm.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.