Kasper Moth-Poulsen

Chalmers tekniska högskola

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2021

Motivering
”för utveckling av molekylära energilagringssystem”
Pressmeddelande