Karl Börjesson

Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2022

Motivering

”för utveckling av fotokemi i stark ljus–molekyl växelverkan”

Pressmeddelande