Kaj Nyström

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2015

Motivering

”för hans banbrytande bidrag inom teorin för ickelinjära elliptiska och paraboliska differentialekvationer, speciellt för beviset av Harnacks randolikhet för p-Laplaceoperatorn i Lipschitzområden”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information