John F Nash

Princeton University, Princeton, NJ

Ekonomipriset 1994

Motivering

för deras banbrytande analys av jämvikter i teorin för icke-kooperativa spel