Jeffrey Steif

Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2004

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.