Jan Borén

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Medicin 2004

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.