James van Allen

University of Iowa

Crafoordpriset - Geovetenskaper 1989

Motivering
”för hans pionjärinsatser i utforskningen av rymden, speciellt hans upptäckt av de energirika laddade partiklar som är infångade i jordens magnetfält och som bildar strålningsbälten - ofta kallade Van Allen-bältena-omkring jorden”
Pressmeddelande