Jaakko Hintikka

Boston University, USA

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 2005

Motivering

”för hans pionjärinsatser inom den logiska analysen av modala begrepp, särskilt begreppen kunskap och övertygelse”

Pressmeddelande