Rolf Schockprisen 2005

Filosofen Jaakko Hintikka, matematikern Luis Caffarelli, arkitekterna Kazyuo Sejima och Ruye Nishizawa, samt kompositören Mauricio Kagel belönas med årets Rolf Schockpriser på vardera 400.000 kr.

Rolf Schockprisen 2005 *) på sammanlagt 1,6 miljoner kronor tilldelas:

Logik och filosofi

Jaakko Hintikka
”för hans pionjärinsatser inom den logiska analysen av modala begrepp, särskilt begreppen kunskap och övertygelse”

Matematik

Luis Caffarelli
”för hans viktiga insatser inom teorin för icke-lineära partiella differentialekvationer”

De visuella konsterna

Kazuyo Sejima och Ryue Nishizawa
för deras kompromisslöst återhållna, strama, estetiska arkitektur som ändå lyckas innefatta stor värme och närhet i förhållandet människa och miljö”

De musikaliska konsterna

Mauricio Kagel
”för att han under sex decennier skapat ett unikt musikaliskt universum där en mångfald av ljudkällor utforskas och integreras med scenisk aktion, film och hörspel. I Kagels verk förenas lekfull öppenhet med sträng konstnärlig disciplin, djärvt nyskapande med djupt historiskt perspektiv”

Mer information

Hintikka: Lars Bergström, professor i praktisk filosofi , Stockholms universitet, tel. 08-164209

Caffarelli: Christer Kiselman, professor i matematik, Uppsala universitet,
tel. 018-4713216

Sejima och Nishizawa: Beate Sydhoff, ständig sekreterare, Kungl. akademien för de fria konsterna, tel. 08-23 29 45, eller Randy Jämtlid, tel. 0704-66 28 34.

Kagel: Åke Holmquist, ständig sekreterare, Kungl. Musikaliska Akademien, tel. 08-4071802

För mer information om Rolf Schock, tidigare pristagare etc. hänvisas till Vetenskapsakademiens webbplats, www.kva.se eller vetenskapsredaktör Jonas Förare, 08-6739544, 0703-277200, jonas@kva.se

Prinsessan Christina fru Magnuson kommer att utdela prisen vid en ceremoni på Kungl. Musikaliska Akademien den 27 oktober 2005.

*) Den mångkunnige filosofen och konstnären Rolf Schock (1933–1986) beskriver i sitt testamente ett pris som ska delas ut i så vitt skilda ämnen som logik och fi losofi , matematik, visuell konst samt musik.

Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska Akademien har delat ut dessa priser vartannat år sedan 1993.