J M Robertson

Gregori Aminoffs pris 1983

Motivering
För hans grundläggande insatser på tillämpning av röntgenkristallografi för strukturbestämning av organiska molekyler och härmed sammanhängande metodutveckling.