Ingvar Lidholm

Rolf Schockprisen - Musikaliska konster 1993

Motivering
För ett unikt allsidigt och fruktbärande konstnärskap.