Igor Adameyko

Karolinska Institutet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2021

Motivering
”för banbrytande studier av nervassocierade multipotenta Schwanncell-prekursorer och deras roll i organogenes”
Pressmeddelande