Hiranya Peiris

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2020

Motivering
”för hennes nydanande forskning om dynamiken i det tidiga universum, som kopplar kosmologiska observationer till grundläggande fysik”
Pressmeddelande