Hilary Putnam

Harvard University, Cambridge, MA, USA

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 2011

Motivering
"för hans bidrag till förståelsen av semantiken för teoretiska termer och termer för naturliga sorter, och av denna semantiks konsekvenser för språkfilosofi, kunskapsteori, vetenskapsteori och metafysik".
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information