Herbert Blomstedt

Rolf Schockprisen - Musikaliska konster 2014

Motivering
”för sina alltid genomlysta musikaliska gestaltningar präglade av insiktsfull humanism och gripande känslodjup, för sin förmåga att i sina interpretationer skapa meningsfulla musikaliska sammanhang som berör musikälskare över hela världen och för sin stora generositet gentemot yngre generationer musiker och dirigenter”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information