Henry Chapman

University of Hamburg, Germany

Gregori Aminoffs pris 2021

Motivering

”för deras grundläggande bidrag till utvecklingen av frielektronlaser-baserad strukturbiologi”

Pressmeddelande