Hendrik Antoon Lorentz

Leiden University

Nobelpriset - Fysik 1902

Motivering
för upptäckten av suprafluiditet i helium-3