Hendrik Antoon Lorentz

Leiden University

Nobel Prize - Physics 1902

Citation

för en ny metod att värdera derivatinstrument