Hendrik Antoon Lorentz

Leiden University

Nobel Prize - Physics 1902

Citation
för en ny metod att värdera derivatinstrument