Helena Edlund

Umeå universitet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 2001

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.
Pressmeddelande