Hans Kamp

Universität Stuttgart, Tyskland

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 2024

Motivering

”för (inbördes oberoende) upptäckt av idén till, och tidiga utveckling av, dynamisk semantik för naturliga språk”

Pressmeddelande