Vetenskap, konst och musik möts i 2024 års Rolf Schockpriser

Insatser inom vetenskap, konst och musik belönas nu med Rolf Schockprisen. Årets pristagare är filosoferna och lingvisterna Hans Kamp och Irene Heim, matematikern Lai-Sang Young, regissören, manusförfattaren och konstnären Steve McQueen samt sångerskan Oumou Sangaré.

Hans Kamp, Irene Heim, Lai-Sang Young, Steve McQueen och Oumou Sangaré.

Rolf Schockprisen är något så ovanligt som ett pris i såväl logik och filosofi, som matematik, visuell konst, och musik. Pristagarna tas fram i ett unikt samarbete mellan tre svenska akademier: Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska Akademien. Det slutgiltiga beslutet fattas av The Schock Foundation.

För Hans Ellegren, ordförande i The Schock Foundation och ständig sekreterare i Vetenskapsakademien, känns det alltid lika stimulerande att på detta sätt kunna uppmärksamma viktiga insatser både inom vetenskap och kultur.

– Årets pristagare kan tyckas olika, men det är det som är så roligt med det här priset. Det förenar både vitt skilda ämnen och vitt skilda personligheter som kanske har mer gemensamt än man kan tro vid första anblicken, säger han.

Logik och filosofi

Hans Kamp. Foto: Kerstin Sänger.

2024 års Rolf Schockpris i logik och filosofi tilldelas Hans Kamp, Universität Stuttgart, Tyskland och Irene Heim, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA

”för (inbördes oberoende) upptäckt av idén till, och tidiga utveckling av, dynamisk semantik för naturliga språk”.

Naturliga språk har ett stort mått av kontextberoende: hur en sats tolkas beror ofta på situationen, men också på vad som yttrats innan. I en sådan typ syftar ett pronomen tillbaka på en fras i en separat sats. Vissa konstruktioner av den typen utgjorde ett svårt problem för formell semantisk teori i mitten av 1970-talet.

Irene Heim. Foto: Philipp Heim-Antolin.

Hans Kamp och Irene Heim utarbetade var för sig mycket snarlika lösningar på problemet. Deras teorier medförde genomgripande förändringar av fältet. Bägge införde en ny nivå av representation, mellan språkliga uttryck och deras världsliga tolkning. Och hos bägge har denna nivå en ny typ av språklig mening. I stället för den traditionella idén att en sats beskriver ett tillstånd i världen, så består meningen på denna nivå i hur den bidrar till att information uppdateras. Utifrån dessa fundamentalt nya idéer ger teorierna adekvata tolkningar av de problematiska konstruktionerna.

Hans Kamp föddes 1940 i Nederländerna. Han disputerade 1968 vid University of California, Los Angeles, USA, och är sedan 1988 professor vid Universität Stuttgart, Tyskland. Irene Heim föddes 1954 i Tyskland. Hon disputerade 1982 vid University of Massachusetts, Amherst, och är sedan 1997 professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA.

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63

Matematik

2024 års Rolf Schockpris i matematik tilldelas Lai-Sang Young, Courant Institute, New York University, USA

”för långvariga och djupa bidrag till teorin för icke likformigt hyperboliska dynamiska system”.

Lai-Sang Young. Foto: ©Asselin: Courtesy of NYU Photo Bureau.

Ett dynamiskt system ges av en avbildning som utförs upprepat och grundfrågan är vad som händer över lång tid när vi utgår från en given startpunkt. Även för mycket enkla avbildningar är det ofta bara möjligt att ge förutsägelser av probabilistisk natur. Detta görs genom invarianta mått med fraktal struktur som därmed beskriver mängder av en dimension som inte är heltal.

Young är ledande i denna teori. Bland annat har hon visat formler för sambandet mellan den fraktala dimensionen, entropi och Lyapunovexponenter, som ger systemens expansion. Särskilt betydelsefull är hennes konstruktion av så kallade Youngtorn som gör det möjligt att bevisa att systemet karakteriseras av att beroendet mellan olika tidpunkter är exponentiellt avtagande.

Lai-Sang Young föddes 1952 i Hongkong och doktorerade vid University of California, Berkeley, USA, 1978. Hon är sedan 1999 professor i matematik vid Courant Institute, New York University. Hon har tidigare fått flera prestigefyllda utmärkelser, bland annat Ruth Lyttle Satter-priset 1993 och Heinz Hopf-priset 2023. Hon är ledamot av både National Academy of Sciences och American Academy of Sciences.

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63

De visuella konsterna

2024 års Rolf Schockpris i de visuella konsterna tilldelas Steve McQueen.

”I en värld präglad av våld, fanatism och girighet är Steve McQueens konstnärskap en lysande kompass i mörkret. Med exceptionell konsekvens, skärpa och precision aktiverar han betraktarens position inför konstverket, samtidigt som han insisterar på den rörliga bildens förmåga att ge kropp, röst och närvaro åt dem som förpassats till marginalerna. Den ”realism” det är frågan om här är i lika hög grad ett blottläggande av privilegier, makt och förtryck som en innerlig förmedling av ögonblick av stilla lycka och eufori; ett vidmakthållande av det etiskt mänskliga.”

Steve McQueen. Foto: James Stopforth

Steve McQueen är brittisk filmregissör, manusförfattare och konstnär. McQueen representerade Storbritannien vid Venedigbiennalen 2009 och hans verk har bland annat visats på Tate Modern, Tate Britain i London och MOMA, The Whitney Museum i New York. McQueen har flera grader inom den brittiska imperieordern, (KBE, CBE, OBE) och har tidigare bland annat tilldelats Turner Prize.

McQueen har regisserat filmer som Hunger (2008), Shame (2011) och 12 Years a Slave (2013). 2008 vann McQueen Caméra d’Or-priset vid Cannes Film Festival för filmen Hunger och 2014 fick han både en Oscar i kategorin Bästa Film och Golden Globe Award för 12 Years a Slave. 2021 tilldelades McQueen European Film Award för innovativt berättande för filmen Small Axe.

Presskontakt:
Therese Sheats, kommunikatör vid Kungl. Akademien för de fria konsterna
therese.sheats@konstakademien.se
070-224 01 47

De musikaliska konsterna

2024 års Rolf Schockpris i de musikaliska konsterna tilldelas Oumou Sangaré

”för ett banbrytande musikskapande med rötter i urgamla traditioner. Som en av vår samtids största artister inom den traditionsbärande musiken omfamnar Sangaré samhällets alla delar och är en inspirationskälla in i olika genrer över hela världen”.

Oumou Sangaré. Foto: Holly Whittaker.

Den maliska sångerskan, kompositören och låtskrivaren Oumou Sangaré (född 1968) är känd över hela världen för sin levande och kraftfulla musik, som ofta innehåller revolutionerande budskap om kvinnors rättigheter, tradition och fattigdom. Uppkallad efter sin hembygd representerar artisten genren av västafrikansk folkmusik Wassoulou, en populär musikstil som härrör från vokala och instrumentala traditioner på landsbygden i södra Mali.

Oumou Sangaré är en musiker som reste sig från de fattiga stadsdelarna i Bamako för att bli en sångaktivist. Den maliska stjärnan ställer sin generositet, enorma energi och ryktbarhet till tjänst för de mest missgynnade och är internationellt erkänd som en av Afrikas mest inflytelserika röster.

Sedan släppet av hennes debutalbum Moussoulou 1989 har den maliska sångerskan fått mycket uppmärksamhet. Hon är bland annat en av artisterna som medverkar i en nyinspelning av John Lennon-låten Imagine, från albumet The Imagine Project av Herbie Hancock. Singeln fick en Grammy Award för bästa popsamarbete med sång.

Presskontakt:
Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare vid Kungl. Musikaliska Akademien
fredrik.wetterqvist@musikaliskaakademien.se
070-889 55 84

Läs mer på Musikaliska Akademiens egen webbplats

Om priset

Rolf Schock efterlämnade en stor förmögenhet vid sin bortgång 1986. I sitt testamente donerade han medel för att möjliggöra utdelandet av ett pris i sitt namn. Hans vilja var att Kungl. Vetenskapsakademien skulle föreslå pristagare i logik och filosofi samt matematik, att Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) skulle föreslå pristagare i en av de visuella konsterna och Kungl. Musikaliska Akademien i en av de musikaliska konsterna. Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation, som även formellt utser pristagarna. Prissumman fr år 2024 är 600 000 kronor per prisområde, totalt 2,4 miljoner kronor. Priserna kommer att delas ut 11 november på Konstakademien.