Hans-Gustaf Ljunggren

Karolinska Institutet, Huddinge

Tobias Priset 2011

Motivering
"för hans studier av NK-celler i en forskningslinje som från nydanande upptäckter inom basal cellulär immunbiologi har lett till identifiering av sjukdomsmekanismer och innovativa metoder i syfte att förbättra immunterapi och benmärgstransplantation"
Pressmeddelande