Tobias Priset 2011 om drygt 10 miljoner kronor går till forskare vid Karolinska Institutet

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Tobias Priset år 2011 till Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet, Huddinge,

”för hans studier av NK-celler i en forskningslinje som från nydanande upptäckter inom basal cellulär immunbiologi har lett till identifiering av sjukdomsmekanismer och innovativa metoder i syfte att förbättra immunterapi och benmärgstransplantation”. 

Mördarceller i människans tjänst

När en leukemipatient får ny benmärg, attackerar donatorns naturliga mördarceller i vissa fall patientens cancerceller. Hans-Gustaf Ljunggren har bland mycket annat kartlagt varför detta sker. Nu vill han använda den nya kunskapen kring mördarceller för att bota fler cancersjuka.

Sedan Hans-Gustaf Ljunggren började sina forskarstudier 1983, har han fokuserat på nyckelspelare i vårt immunförsvar: kroppens naturliga mördarceller (på engelska: natural killer cells, s.k. NK-celler). När de märker att en cell till exempel är canceromvandlad, virusinfekterad eller helt främmande går de till attack. Hans-Gustaf Ljunggren har på molekylär nivå kartlagt hur mördarceller väljer sina offer, hur de skiljer friskt från sjukt.

Han har också utvecklat metoder för att följa mördarcellernas väg i benmärgstransplanterade leukemipatienter. Under senare år har forskare insett att de naturliga mördarcellerna kan spela en viktig roll vid tillfrisknandet. Innan transplantationen får mottagaren cellgifter som slår ut delar av den egna benmärgen och cancercellerna. Men inte sällan överlever cancerceller. I de fall där donatorns mördarceller känner igen och rensar bort dessa cancerceller, minskar risken för ett återfall.

Hans-Gustaf Ljunggrens forskargrupp har undersökt hur donatorns benmärg ska väljas ut för att öka chansen att mördarcellerna ska reagera på mottagarens cancerceller. Nu vill han och hans medarbetare använda kunskapen för att hjälpa patienter som inte klarar en benmärgstransplantation. Istället för att byta ut hela benmärgen ska de försöka behandla dem med enbart mördarceller. Prissumman kommer att finansiera dessa studier.

Jag kommer att lägga hela den här satsningen i den kliniska prövning som vi har skissat på. Det känns oerhört spännande, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Han menar att Tobias Priset är viktigt för att han överhuvudtaget ska kunna pröva dessa nya behandlingsmetoder.

Det vackra med Tobias Priset är att det möjliggör att gå hela vägen från upptäckt till möjlig terapi i patienter. Här finns det annars lite av ett hål i forskningsfinansieringen i Sverige, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Professor Hans-Gustaf Ljunggren, född 1961 (49 år) i Stockholm. Doktorsexamen 1990 och läkarexamen 1992, båda vid Karolinska Institutet (KI). Postdoktorala studier 1992–1994 vid Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. 1994 blev han docent i tumörimmunologi och utnämndes 2001 till professor vid KI, där han byggt upp Centrum för Infektionsmedicin, som idag har ett 80-tal anslutna forskare.

Prissumma: 10,1 miljoner kronor, fördelat på forskningsanslag om 2 Mkr per år i 5 år, samt ett personligt pris om 100 000 kr.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.