Hans Eklund

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige

Gregori Aminoffs pris 2008

Motivering
"för hans kristallografiska studier av ribonukleotidreduktas. Studierna bidrar till en detaljerad förståelse av funktion och aktivitet av ett enzym som har en central biologisk roll”