Håkan Wennerström

Lunds universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 1994

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.