Håkan Hedenmalm

Lunds universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2000

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.
Pressmeddelande