Gunnar von Heijne

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 1995

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.