Gunnar Hägg

Gregori Aminoffs pris 1982

Motivering

För sin banbrytande tillämpning av röntgenkristallografin inom oorganisk kemi.