Guiseppe Penone

Rolf Schockprisen - Visuella konster 2001

Motivering
För en konstnärlig gärning som sedan 1960-talet strävat efter att försona människan och naturen. Med främst träet som arbetsmaterial har han återvunnit ett mänskiligt rotsystem också i en historisk process, där konsten och naturen i en ständig dialog använt former och material som haft jorden som utgångspunkt.
Pressmeddelande