Göran Jönsson

Lunds universitet

Göran Gustafssonprisen - Medicin 2022

Motivering

”för hans banbrytande arbete med att beskriva det genetiska och molekylära landskapet, samt betydelsen av tertiära lymfoida strukturer, vid melanom”

Pressmeddelande