Giovanni Volpe

Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2024

Motivering

”för gränsöverskridande forskning som handlar om mikroskopiska partiklar med aktiva funktioner”

Pressmeddelande