George M Sheldrick

Georg-August Universität, Göttingen, Tyskland

Gregori Aminoffs pris 2009

Motivering

”för deras insatser inom teoriutveckling och metodimplementering för kristallografi”