Fredrik Höök

Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2012

Motivering
"för en mycket framgångsrik forskning inom området biofysik. Framförallt gäller det utvecklandet av bioanalytiska experimentella metoder. Målet är att öka förståelsen för hur biomolekylära växelverkningar organiserar aktiviteterna i levande celler"
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information