Ferenc Krausz

Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching och Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland

Nobelpriset - Fysik 2023

Motivering

”för experimentella metoder som genererar attosekundpulser av ljus för studier av elektrondynamik i materia”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information