F. Duncan M. Haldane

Princeton University, NJ, USA

Nobelpriset - Fysik 2016

Motivering
”för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information