Ernst Ruska

Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin

Nobelpriset - Fysik 1986

Motivering
för hans fundamentala elektronoptiska arbeten och konstruktionen av det första elektronmikroskopet