Erik Ingelsson

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Medicin 2015

Motivering
”för sina banbrytande studier av hjärt-kärlsjukdomar och deras molekylära epidemiologi”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information