Erik Ingelsson

Uppsala universitet

Göran Gustafssonprisen - Medicin 2015

Motivering

”för sina banbrytande studier av hjärt-kärlsjukdomar och deras molekylära epidemiologi”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information