Eric S Maskin

Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA

Ekonomipriset 2007

Motivering
”för att ha lagt grunden till teorin för allokeringsmekanismer”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information