Emma Lundberg

KTH

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2022

Motivering
”för banbrytande arbete med att utveckla teknologier och analysverktyg för storskaliga karakteriseringar av det cellulära och subcellulära mänskliga proteomet”
Pressmeddelande