Emma Lundberg

KTH

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 2022

Motivering

”för banbrytande arbete med att utveckla teknologier och analysverktyg för storskaliga karakteriseringar av det cellulära och subcellulära mänskliga proteomet”

Pressmeddelande