Emil J. Bergholtz

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2022

Motivering
”för sin innovativa forskning rörande topologiska faser och kvantmaterial. Han har gett betydande och erkända bidrag till teorin för lågdimensionella material, specifikt till beskrivningen av öppna och dissipativa topologiska faser i termer av icke-hermitska topologiska modeller”
Pressmeddelande