Elizabeth Wulcan

Chalmers tekniska högskola

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2020

Motivering

”för hennes centrala och mångfacetterade arbeten i gränslandet mellan komplex analys och kommutativ algebra”

Pressmeddelande