Elizabeth Wulcan

Chalmers tekniska högskola

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2020

Motivering
”för hennes centrala och mångfacetterade arbeten i gränslandet mellan komplex analys och kommutativ algebra”
Pressmeddelande