Elisabeth Sauer-Eriksson

Umeå universitet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 2004

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.