Eleanor E B Campbell

Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2000

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Pressmeddelande