Edward C Prescott

Arizona State University, Tempe, USA

Ekonomipriset 2004

Motivering

”för deras bidrag till dynamisk makroekonomisk teori: den ekonomiska politikens tidskonsistens och konjunkturens drivkrafter”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information