Edmund S Phelps

Dept. of Economics, University of Columbia, NY, USA

Ekonomipriset 2006

Motivering
”för hans analys av intertemporala avvägningar i makroekonomisk politik”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information